Adatkezelés

Adatvédelmi tisztviselő:

Varga István

információbiztonsági szakértő

 Web Biztonság Informatika Kft.

Tel: +36 20 503 2503

E-mail: istvan.varga@webteszt.com

Web: www.webteszt.com

Adatkezelési tájékoztató_SZGYI

1. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – család és gyermekjóléti szolgáltatás keretébe tartozó

2. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – gyermekvédelmi gondoskodás keretébe

3. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – hátralékkezelés adatkezelési tevékenységhez

4. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Pszichológiai tanácsadáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez

5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Családkonzultációhoz, családterápiához

6. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Konferencia szervezése adatkezelési tevékenységhez

7. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – házi segítségnyújtás adatkezelési tevékenységhez

8. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Időskorúak átmeneti gondozóháza adatkezelési tevékenységhez

9. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás adatkezelési tevékenységhez

10. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – szociális étkeztetés adatkezelési tevékenységhez

11. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Az ellátottakról készített fénykép és videofelvétel készítése

12. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Aktív korú nem foglalkoztatott személyek ellátásával adatkezelési tevékenységhez

13. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – idősek nappali ellátása

14. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Jogi tájékoztatásnyújtáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységhez

15. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – kapcsolattartási ügyelettel kapcsolatos

16. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás adatkezelési tevékenységhez

17. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Szociális- életvezetési – és mentálhigiénés tanácsadással adatkezelési tevékenységhez

18. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Veszélyeztetettséget esetmegbeszéléshez és esetkonferencia

19. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése adatkezelési tevékenységhez

20. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – közétkeztetéshez kapcsolódó

21. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató – Bolcsodei ellatas