Gondozószolgálat

Gondozószolgálat

Telephely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 104.
Tel.: 06/1-286-0263
E-mail: gondozoszolgalat@szgyi23.hu

Szakmai vezető: Varga Dorottya

A szolgáltatásaink egymásra épülnek—figyelembe véve a hozzánk fordulók életkorát, aktuális egészségügyi állapotát, szociális helyzetét—, részleges és teljeskörű ellátás biztosításával.

A házi segítségnyújtás gondozottaink saját otthonában, önálló életvitelének fenntartása érdekében saját szükségleteinek figyelembe vételével nyújtott gondoskodás.

A szociális étkeztetés célja, hogy napi egyszer meleg ételt biztosítson azon rászorulók (életkoruk, betegségük és szociális helyzetük miatt) számára, akik önmaguk részére tartósan vagy átmenetileg nem tudják ezt megtenni.

Időskorúak nappali ellátása

A saját otthonukban élő időseket várja az idősek klubja, ahol tapasztalt gondozók szervezésével rendszeres napi programokon kívül sokszínű, a korosztálynak megfelelő aktív programokat biztosítunk.

Gondozóház

Átmeneti elhelyezés azon időskorúaknak, valamint azon 18. életévüket betöltött beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból  otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A készülék 24 órás felügyeletet biztosít, ott tartózkodás nélkül.

Szolgáltatásainkról bővebb információkért kérem görgessen lejjebb!

 

 

Házi segítségnyújtás

Miben segít szolgáltatásunk?

A Gondozószolgálat a házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A házi gondozást végző feladata, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. Hozzásegítse a számára szükséges, más szociális ellátásokhoz. A szolgáltatás folyamán az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását—szükségleteinek megfelelően—lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk.

Kik és milyen jellegű segítést igényelhetnek?

Soroksár területén élő, koruk és megromlott egészségi állapotuk miatt önellátási képességük csökkenése miatt segítségre szoruló lakosok igényelhetik szolgáltatásunkat. Ezen feltételek függvényében szociális segítést, vagy személyes gondozást végzünk. Szociális segítés keretében vállaljuk például az alapélelmiszerek bevásárlását, gyógyszerkiváltást, közvetlen környezetében a rend fenntartását, mosogatást. Személyi gondozás keretében a fentiek mellett gondozási és ápolási feladatokat, mosdatást, fürdetést, ágyazást, etetést, folyadékpótlást, gyógyszerelést, vérnyomás– és vércukor mérést.

Hogyan igényelheti az ellátást?

A szolgáltatás iránti kérelmet a Gondozószolgálat szakmai vezetőjéhez kell benyújtani. Az adatlapokat átveheti és részletes tájékoztatást kaphat személyesen az intézményben vagy telefonon keresztül.

A szolgáltatás térítésköteles, az igénybe vevő jövedelmétől függ. Részletes szabályozását a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008 (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) tartalmazza.

Amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásunkat,

kérem keresse Gondozószolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 104.

Telefon: +36 (1) 286-0263

E-mail: gondozoszolgalat@szgyi23.hu

 

 

Étkeztetés

Gondot jelent a napi meleg étel elkészítése? Minden nap friss, meleg ételt szeretne az asztalára?

Napi egyszeri meleg ételt, az igényeknek megfelelően, hetente maximum 6 alkalommal (hétfőtől szombatig) tudunk biztosítani.

Kik vehetik igénybe az ellátást?

Szociális étkeztetésben lehet részesíteni azt az idős személyt—kivételesen indokolt esetben azt a 18. éven felüli csökkent munkaképességű vagy munkaképtelen személyt—, aki egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászorul, és részére főtt étel legalább napi egy alkalommal más módon nem biztosítható.

Hogyan juthatnak hozzá az ebédhez?

  • Elvitellel,
  • Házhoz szállítással,
  • Amennyiben nappali ellátást is igénybe vesz, helyben fogyasztással.

Hogyan igényelheti az étkeztetést?

A szolgáltatás iránti kérelmet a Gondozószolgálat szakmai vezetőjéhez kell benyújtani. Az adatlapokat átveheti és részletes tájékoztatást kaphat személyesen az intézményben, vagy telefonon keresztül.

A szolgáltatás térítésköteles, az igénybe vevő jövedelmétől függ. Részletes szabályozását a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008 (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) tartalmazza.

Amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásunkat,

kérem keresse Gondozószolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 104.

Telefon: +36 (1) 286-0263

E-mail: gondozoszolgalat@szgyi23.hu

 

 

Idősek nappali ellátása (Idősklub)

 Egyedül érzi magát és szeretné kellemes környezetben, jó társaságban eltölteni szabadidejét?

Az idősek nappali ellátása a XXIII. kerületi lakóhellyel rendelkező, önmaguk ellátására részben képes időskorúakat hivatott szolgálni. Klubtagjaink részére lehetőséget biztosítunk a társas kapcsolatok kialakítására, szabadidejük hasznos eltöltésére. Célunk a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, az egyedüllétük megszüntetése.

 Hogyan igényelhető a szolgáltatás?

Önkéntesen, saját vagy törvényes képviselője kezdeményezésére. Az ellátásra vonatkozó igényét szóban, vagy intézményünkben írásban tudja jelezni.

A szolgáltatás térítésköteles, az igénybe vevő jövedelmétől függ. Részletes szabályozását a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008 (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) tartalmazza.

 Szeretne részt venni programjainkról?

Klubtagjaink napjait személyre szabottan az érdeklődésüknek, igényüknek és állapotuknak figyelembevételével különböző előadások megszervezésével, programok és foglalkozások megtartásával igyekszünk kitölteni (agytorna, vetélkedők, ülő és frissítő torna, irodalmi délelőtt, játék-party, felnőtt mandala színező, bűnmegelőzési és egészség megőrző előadások, kirándulások, kulturális programok látogatásának megszervezése).

 Segítségre szorul a személyi higiéné fenntartásában?

Kérés esetén a Klubban lehetőséget biztosítunk a tisztálkodásra, valamint a személyes ruházat tisztítására.

 Problémát okoz az ebéd elkészítése?

A nappali ellátás keretén belül többletszolgáltatásként igény szerint az Önkormányzat napi kétszeri étkezést (tízórai és uzsonna) biztosít. Az étkezés igénybevétele nem kötelező. Az étkezés napi egyszeri vagy tízórai, vagy uzsonna étkezésre egyaránt igényelhető. Igénybe vehető továbbá napi egyszeri helyben fogyasztással történő meleg étel is.

Hol veheti igénybe a szolgáltatásunkat?

Amennyiben sikerült az érdeklődését felkeltenünk, kérjük, keressen bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 104.

Telefon: +36 (1) 286-0263

E-mail: gondozoszolgalat@szgyi23.hu

 

 

Időskorúak gondozóháza

Ha életkoruk, egészségi állapotuk miatt a rászorult személyekről a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében már nem lehet gondoskodni, állapotuknak és helyzetüknek megfelelően az Időskorúak Gondozóháza átmenetileg, ideiglenes jelleggel teljeskörű ellátást biztosít.

Kik vehetik igénybe a szolgáltatást?

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött, járóképes beteg személyek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni és egészségi állapotuk rendszeres kórházi kezelést nem igényel.

Mit nyújt a szolgáltatás?

A Gondozóház családias légkörben, biztonságos, igényes környezet megteremtésével, szakképzett személyzettel, személyre szabott gondozási tevékenységgel várja a rászoruló időseket.

A gondozás során a szolgáltatást igénybe vevő személy részére—ha szükséges— ápoló/gondozó munkatársaink besegítenek a tisztálkodásba, fürdetésbe. A mindennapi tevékenységet úgy végezzük, hogy közben figyelembe vesszük a gondozottak egyéni szükségletét, mentális állapotát. Ápolási tevékenység végzésekor a gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot megőrzését/javítását végezzük.

Az Időskorúak Gondozóháza a Gondozószolgálat telephelyén 10 férőhellyel működik. Az elhelyezés éjszakai és nappali tartózkodásra alkalmas 1-4 ágyas szobákban történik. A szabadidős tevékenységet egy modern társalgóban, vagy jó idő esetén parkosított udvarban tölthetik el lakóink szakképzett gondozónő vezetésével.

Napi négyszeri étkezést, szükség esetén diétás ételt biztosítunk. Az intézményen belül zajlik a ruhaneműk mosása. Az intézmény orvosa heti egy alkalommal rendelkezésünkre áll, indokolt esetben ügyeletet hívunk.

Mennyi időre vehető igénybe az ellátás?

Az időskorúak a megállapodás alapján, határozott ideig, legfeljebb 1 évig kerülnek gondozásba, mely indokolt esetben további 1 évvel meghosszabbítható.

Hogyan igényelhető az ellátás?

A szolgáltatás iránti kérelmet a Gondozószolgálat szakmai vezetőjéhez kell benyújtani. Az adatlapokat átveheti és részletes tájékoztatást kaphat személyesen az intézményben, vagy telefonon keresztül.

A szolgáltatás térítésköteles, az igénybe vevő jövedelmétől függ. Részletes szabályozását a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008 (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) tartalmazza.

Amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásunkat,

kérem keresse Gondozószolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 104.

Telefon: +36 (1) 286-0263

E-mail: gondozoszolgalat@szgyi23.hu

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Mit jelent a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás?

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapcsolódhat a kerületben már működő házi segítségnyújtáshoz, de ettől függetlenül önállóan is igénybe vehető. Feltétel, hogy a rászoruló a segélyhívó készülék használatára képes legyen.

A szolgáltatás célja, hogy a saját otthonában élő, egészségi állapota miatt segítségre szoruló idős, fogyatékos személyek, tartósan betegek, biztonságérzetét erősítse, hogy kritikus helyzetben megfelelő, gyors segítséget kap. Súlyosabb helyzetek megelőzésére is szolgál. Ezzel fenntartható a szolgáltatást igénybe vevők biztonságos életvitele otthonukban, 24 órás felügyeletet biztosít, ott tartózkodás nélkül.

Hogyan működik a rendszer?

A gondozott otthonában egy segélyhívó berendezés kerül kihelyezésre, amely egy asztali készülékből, illetve egy nyakba akasztható vagy csuklón hordozható távirányítóból áll. A távirányító vízhatlan, ütésálló, így a rászorultak minden helyzetben magukon tarthatják. A készlék normál analóg telefonvonalon keresztül kommunikál. A készülékek könnyű kezelhetősége mellett, nagyobb biztonságérzetet és megelégedettséget ad az a tény, hogy a készülék hangkapcsolatot tud kialakítani a segélyt kérő személy és a diszpécser központ között. A készülékbe épített nagy érzékenységű mikrofon segítségével a lakás távolabbi pontjaiból is megbízhatóan tud kommunikálni a rászorult a segítővel. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén—a segítséget kérő nevének, címének, egyéb elérhetőségének és a jelzett problémának a közlésével—értesíti a készenlétes gondozó munkatársunkat. A gondozó szükség esetén megfelelő segítséget hív.

Hogyan igényelheti a szolgáltatást?

A szolgáltatás térítésköteles, az igénybe vevő jövedelmétől függ. Részletes szabályozását a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008 (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) tartalmazza.

Amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásunkat,

kérem keresse Gondozószolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 104.

Telefon: +36 (1) 286-0263

E-mail: gondozoszolgalat@szgyi23.hu