Bölcsőde

Bölcsőde

Bölcsődénk nyári zárva tartása: 2021. július 26 – augusztus 13.

Cím: 1238 Budapest, Rézöntő u. 22.

Telefonszám: 061/287-0115

E-mail: bolcsode@szgyi23.hu

Bölcsődevezető:

Bölcsődeorvos: Dr. Jakobenszky Tünde

 

Megközelíthetőség:

BKK járművekkel:

 • HÉV Megálló: Soroksár felső HÉV megállónál
 • 66 vagy 66E busz Megálló: Soroksár felső HÉV megállónál

Személygépkocsival:

 • Rézöntő u. 22-26. szám előtt
 • Gyékény u a bölcsőde bejárata előtt

 

Bölcsőde bemutatása

Bölcsődénk a Rézöntő és a Gyékény utca sarkán helyezkedik el, az I. Számú Összevont Óvoda szomszédságában.

A gyermekek ellátása 4 csoportszobában, szakképzett kisgyermeknevelők felügyelete mellett történik.

 

Csoportlétszám:

Négy csoportban, csoportonként tizennégy gyermek vehető fel. Amennyiben a csoportban valamelyik gyermek még nem töltötte be a második életévét, ott a létszám maximum tizenkettő fő. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Nyitva tartás:

            Hétfőtől- Péntekig 06.00-18.00

 

Bölcsődei felvétel

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő személyesen kérheti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsőde (1238 Budapest, Rézöntő u. 22.) vezetőjénél.

 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/Család-és Gyermekjóléti Központ, valamint a gyámhatóság is kezdeményezheti.

A szülő a jelentkezéskor:

 1. Írásban beadja a felvételi kérelmét. Átveszi a védőnői környezettanulmányhoz a formanyomtatványt, amelyet átad a területi védőnőnek, hogy készítsen környezettanulmányt. A környezettanulmányt a védőnő juttatja vissza a bölcsőde vezetőjéhez.
 2. Bemutatja a gyermek és a saját lakcímnyilvántartó kártyáját és a személyi igazolványt, amellyel igazolja a XXIII. kerületi lakcímet.
 3. Benyújtja a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő munkáltatói igazolását vagy a leendő munkáltató igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni vagy áll, megjelölve annak kezdő időpontját is.
 4. Csatolni kell a gyermekorvos vagy háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.
 5. A szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos igazolását, hogy betegsége miatt napközben részben tud gondoskodni a gyermekről.
 6. Ha egyedülálló, bemutatja a gyermek nála történő elhelyezéséről szóló bírósági döntést vagy a szülők közötti egyezséget arról, hogy melyik szülő (apa, anya) neveli, gondozza a gyermeket, továbbá az egyedülálló szülőt megillető családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát. A gyám, a gyermek nála történő elhelyezéséről szóló hatósági határozatot mutassa be.
 7. Családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását magasabb összegű családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult).
 8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő esetén az erről szóló határozatot.
 9. A személyi térítési díj megállapításához nyilatkozik „a
  gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez” nyomtatványon.

 

Az igényléskor kérelmet csak az adott, és az azt követő gondozási évre lehet benyújtani, melyet szükséges félévente megújítani a szülő/törvényes képviselő részéről Amennyiben nem történik meg a kérelem újítása, az igény törlésre kerül.

A bölcsődei ellátás iránti kérelemről – négytagú felvételi bizottság javaslatának figyelembevételével – az intézmény vezetője dönt.

A felvételi bizottság tagjai: bölcsődevezető, gyermekorvos, védőnő, Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezető-helyettese.

 

Étkezés

A gyermekek étkeztetését a bölcsődei konyhánk biztosítja, a HACCP, illetve a törvényi előírások betartásával. Az élelmezés étlap alapján történik, melyet az élelmezésvezető állít össze, a bölcsődevezető és a bölcsődeorvos jóváhagyásával. Diétás étkezést (ételallergia, vallási ok) szakorvosi igazolás alapján biztosítunk. A diétás étrendet dietetikus végzettségű szakács készíti.

 

Bölcsődei gondozás – nevelés kiemelt feladata

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Lehetőséget biztosítunk olyan sajátos nevelési igényű gyermek(ek) gondozására, nevelésére, aki integráltan gondozható a bölcsődei csoportban.

A felvételt nyert gyermekek

A szülők tájékoztatást kapnak az ellátás időtartamáról, bölcsődénk házirendjéről, a fizetendő térítési díjakról, az érdekképviseleti fórumról, a panaszjog gyakorlásának módjáról, az intézményben vezetett és a gyermekre vonatkozó nyilvántartásokról, szakmai programokról.

 

A beszoktatás megkezdése előtti családlátogatás arra is módot nyújt, hogy kölcsönösen megismerkedjenek egymással a szülők és a kisgyermeknevelők.

 

Az ellátást beszoktatással kezdhetik meg a gyermekek. Időt ad arra, hogy a kisgyermeknevelő megismerkedjen a gyermekkel és átvegye a szülőtől a gondozási feladatokat; például etetés, pelenkázás, stb.

 

Napirend

Megkönnyíti a gyermek tájékozódását, előre láthatóvá teszi számára a gondozási műveleteket és ezzel könnyebbé teszi az alkalmazkodást. A gyermekközösség napirendjében az egyéni szükségleteket és igényeket is figyelembe vesszük, melyek a gyermekek életkorának előrehaladásával változnak. Csoportjaink napirendje az évszakok váltakozásával is módosul, ezért szükséges a napirend állandó, folyamatos, rugalmas változtatása.

 

Ünnepek

Bölcsődénk a családi hagyományokat tiszteletben tartva tartja meg az ünnepeket. Születésnap, farsangi jelmezes bál, Húsvét: tojáskereséssel és locsolkodással, Anyák napja: ének, mondóka, Gyermeknap: kreatív gyermek parti a kertben, Búcsúzás a bölcsődétől: közös családi délután, Mikulás várás: dalok, mondókák, Advent: várakozás a karácsony ünnepére, díszek, kézműves foglalkozások, mézeskalács sütés és ajándékozás keretében. Fontosnak tartjuk az ünnepekre való készülődést, a hagyományok megismertetését. Az ünnepek hangulatához a csoportszobák dekorációjával is mindig hozzájárulunk.

 

Kapcsolattartás

Hangsúlyt fektetünk a család és a bölcsőde jó kapcsolatára. A gyermek harmonikus fejlődése érdekében fontos a partneri együttműködés, a szülők megfelelő tájékoztatása gyermekük bölcsődei életével kapcsolatban. A gyermekek szüleivel napi kapcsolattartásban vagyunk. Igény szerint kisgyermeknevelőink szaktudásukkal, tapasztalataikkal segítik a szülőket gyermekeik nevelésében. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van: családlátogatás, napi beszélgetések (érkezéskor, hazamenetelkor), szülői értekezletek, szülő csoportos beszélgetések, faliújságon közérdekű hírek, üzenő füzet.

 

 

 

Kapcsolatok

Védőnő

Családok által már jól ismert személy a gyermekek születése óta. Elkészíti számunkra a kisgyermek „Bölcsődei egészségügyi törzslapját”. Rendszeresen látogatja a bölcsődébe felvett körzetes gyermekeket, kapcsolatot tart a kisgyermeknevelőkkel.

 

Óvoda

Tavasszal az óvodai beíratás előtt az óvodavezetők szülői értekezleten tájékoztatják az óvodába menő gyerekek szüleit az óvodai beíratásról. Az óvónők kapcsolatot tartanak a kisgyermeknevelőkkel és tájékozódnak a gyerekeket érintő kérdésekben.

 

Egyéb kapcsolataink

 • Házi gyermekorvos
 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/Család-és Gyermekjóléti Központ