Család- és Gyermekjóléti Központ

Központunk fő célkitűzése, hogy támogatást nyújtson a XXIII. kerületben élőknek problémáik megoldásához, segítse a szociális, vagy bármely egyéb okokból adódóan hátrányt szenvedő egyének és családok integritásának megőrzését. Céljainkat jellemzi továbbá, kifejezetten a gyermekek érdekeit szem előtt tartó komplex segítségnyújtás.

A családsegítés (1993. évi III. törvény 64. §.) a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A gyermekjóléti szolgáltatás (1997. évi XXXI. törvény 39-40/A. §.) olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes segítő szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Szolgáltatásaink:

 • segítségnyújtás szociális, életviteli és mentálhigiénés problémák kezelésében, krízishelyzetek megelőzésében, a kialakult krízishelyzet megoldásában,
 • a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése
 • a gyermek családjában történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve a már fennálló veszélyeztetettség megszüntetése,
 • adósságkezelési tanácsadás és a Hálózat Alapítvány támogatásának igényléséhez ügyintézés biztosítása – segítségnyújtás lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi tartozások kiegyenlítésében,
 • kapcsolattartási ügyelet biztosítása – a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszín biztosítása (gyámhivatal vagy bíróság által szabályozva),
 • készenléti szolgálat – Központunk, a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti szolgálatot működtet a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából. A készenlétben lévő munkatárs gyors segítséget nyújt telefonon vagy szükség esetén megfelelő segítséget mozgósít.
 • utcai szociális munka – magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése (elsősorban forgalmas közlekedési csomópontok, bevásárlóközpontok környékére koncentrálódik)
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya tájékoztatása az általa igénybe vehető támogatásokról, nem kívánt terhesség esetén az örökbeadás lehetőségeiről,
 • menekültek, oltalmazottak társadalmi beilleszkedésének elősegítése,
 • jogi segítségnyújtás, tanácsadás a hivatalos ügyek intézéséhez,
 • pszichológiai tanácsadás.
 • óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás – a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Szolgáltatásaink térítésmentesek, főként az önkéntesség és önkéntes együttműködés elve alapján működik Központunk, azonban hatósági döntés is kötelezheti a családot együttműködésre.

Elérhetőség:

Cím: 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45.
Telefon: 06-1-286-1059, 06-1-286-0010
E-mail: csgyk@szgyi23.hu

Nyitvatartási idő:

Hétfő:            14.00-18.00
Kedd:             09.30-15.30
Szerda:          09.30-15.30
Csütörtök:    09.30-15.30
Péntek:          09.00-13.00

Nyitvatartási időn túl, krízishelyzetekben hívható alapdíjas telefonszám:

+36-30/306-7713

Munkatársaink:

Vincze Péter központvezető vincze.peter@szgyi23.hu
Mihalik Zsolt esetmenedzser, központvezető-helyettes mihalik.zsolt@szgyi23.hu
Simon Krisztina esetmenedzser simon.krisztina@szgyi23.hu
Jónás Gyuláné szociális asszisztens
dr. Világi Balázs jogi tanácsadó
Hankóczki Ildikó óvodai és iskolai szociális segítő hankoczki.ildiko@szgyi23.hu
Juhász Nóra tanácsadó juhasz.nora@szgyi23.hu
Molnár Emília családsegítő molnar.emilia@szgyi23.hu
Osztie Zsófia óvodai és iskolai szociális segítőre osztie.zsofia@szgyi23.hu
Varju-Nagy Andrea családsegítő varju-nagy.andrea@szgyi23.hu

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység – ügyfélfogadási időpontok:

Köznevelési intézmény Ügyfélfogadási idő Óvodai és iskolai szociális segítő
Grassalkovich Antal Általános Iskola

1239 Budapest, Hősök tere 18-20.

SZERDA: 14:30-16:30 Hankóczki Ildikó

 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

1239 Budapest, Sodronyos u. 28.

KEDD: 12.00-16.00 Osztie Zsófia
Páneurópa Általános Iskola

1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 25-33.

HÉTFŐ: 12.00-16.00 Osztie Zsófia
Fekete István Általános Iskola

1237 Budapest, Nyír utca 22.

CSÜTÖRTÖK: 14:00-16:00 Hankóczki Ildikó
Török Flóris Általános Iskola

1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 2.

SZERDA: 13:30-17:30 Osztie Zsófia
I. Sz. Összevont Óvoda

1238 Budapest, Szitás utca 99.

KEDD: 8.00-10.00 és 14.00-16.00 Hankóczki Ildikó
II. Sz. Napsugár Óvoda

1239 Budapest, Grassalkovich út 297.

PÉNTEK: 13.00-16.00 Hankóczki Ildikó

 

III. Sz. Összevont Óvoda

1237 Budapest, Pistahegyi köz 1.

CSÜTÖRTÖK: 12:00-16:00 Osztie Zsófia

A hatékony segítségnyújtás érdekében a Család-és Gyermekjóléti Központ kapcsolatban áll más állami, illetve önkormányzati fenntartású intézményekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal.

A családok segítése és a gyermekek védelme érdekében veszélyeztetettséget észlelő – és jelzőrendszert működtetünk.

A jelzőrendszer tagjai:

  • egészségügyi szolgáltatást nyújtók – védőnők, háziorvosok, házi gyermekorvosok
  • személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók
  • köznevelési intézmények
  • rendőrség
  • ügyészség
  • bíróság
  • pártfogó felügyelői szolgálat
  • az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • menekülteket befogadó állomás, átmeneti szállás
 • egyesületek, alapítványok és az egyházi jogi személyek
 • munkaügyi hatóság
 • javítóintézet
 • gyermekjogi képviselő
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

A jelzőrendszer tagjai kötelesek

 • jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
 • hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.