Tájékoztató látogatási és intézmény elhagyási tilalomról a Gondozószolgálatnál