Tájékoztatás szünidei étkeztetés 2018.

Tájékoztatás szünidei étkeztetés 2018.
XXIII. kerületi SZGYI

Tájékoztatás

 Tájékoztatom a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit, törvényes képviselőit, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2017/2018-as tanév nyári tanítási szünetében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségét, 49 munkanapon keresztül 2018. június 25-től, 2018. augusztus 31-ig.

A szünidei étkeztetést azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vehetik igénybe, akiknek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján az étkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennáll.

Az ebédet előre csomagolt készétel formájában, elvitellel biztosítja az Önkormányzat az előzetesen kitöltött és leadott formanyomtatványon igényelt munkanapokra.

Az ebéd elvitelének helyszíne: Az ebédet a Gondozó Szolgálatnál (1238 Budapest, Grassalkovich út 130.) lehet átvenni.

Az ebéd elvitelének időpontja: 11.00 és 13.00 óra között.

Az igénybevétel lehetőségéről az érintettek -a Humán-közszolgáltatási Osztály által- tértivevényes levél útján is értesülnek, melynek mellékleteként megküldésre kerül az igénybevételhez szükséges formanyomtatvány.

A kitöltött, igénybevételre vonatkozó formanyomtatványt az értesítésben leírtaknak megfelelően a Szociális és Gyermekjóléti Intézményben (1239 Budapest, Táncsics M. u. 45.) lehet benyújtani.

 

Szárazné Torkos Mariann

osztályvezető